Wij zijn op zoek naar een software developer om samen met een team van slimme en gedreven ontwikkelaars en analisten aan Web-IQ’s Open Source Intelligence producten en diensten te werken.

Met jouw werk draag je bij aan een betere wereld en worden kwetsbare kinderen uit benarde situaties gered!

Web-IQ

Web-IQ biedt technologische oplossingen en expertise op het gebied van Web Intelligence. Onze klanten zijn nationale en internationale bedrijven en opsporingsorganisaties die de overvloed aan informatie van het clear- en darkweb en sociale media op een slimme manier gebruiken om nieuwe inzichten te verkrijgen, zaken op te lossen, slachtoffers te helpen en efficiënter te werken.

Dit houdt aan de ene kant in dat wij innovatieve producten op het gebied van web crawling, big data en search- en machine learning maken. Aan de andere kant werken we ook nauw samen met onze klanten om domein-specifieke inzichten te verkrijgen en gezamenlijk data-analyse verder te ontwikkelen.

Jouw rol

Als Software Developer werk je met een team van slimme en gedreven ontwikkelaars en analisten aan Web-IQ’s Open Source Intelligence producten en diensten.

Denk aan het ontwerpen en realiseren van software waarin miljarden documenten en relaties geanalyseerd worden. Je gaat daarmee uitdagingen aan op het gebied van schaalbaarheid, het modelleren van datastructuren, het inrichten van batch en real-time processen en het implementeren van analyse algoritmen.

Je werkt tevens aan diverse andere productinnovaties en uitdagingen, waaronder onze nieuwe ontwikkelingen op het gebied van geautomatiseerde onine investigations en information security vraagstukken.

Wat we van je vragen

 • HBO/WO werk- en denkniveau;
 • Aantoonbare ontwikkelervaring in Java;
 • Ervaring met het zelfstandig ontwerpen en ontwikkelen van componenten en services;
 • Kennis van Unix/Linux;
 • Je houdt van mooie code en betrouwbare systemen.

Wat we je aanbieden

 • Werken in een enthousiast team;
 • Een goed salaris;
 • Een mooie werkplek op ons kantoor in de Mediacentrale in Groningen (en vanuit huis);
 • De kans en vrijheid om met eigen ideeën ons product te verbeteren;
 • De mogelijkheid om veel te leren op het gebied van data processing, analyse en automated investigations;
 • Werken voor inspirerende internationale opdrachtgevers.

Onze stack

Hadoop, Elasticsearch, Docker, Java, Javascript, Elm

Geïnteresseerd?

Neem contact met ons op via jobs@web-iq.com

N.B. Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

*English version*

We are looking for a software developer who, together with our team of clever and passionate developers and analysts, want to work on Web-IQ’s Open Source Intelligence products and services.

Your work contributes to a better and safer world and saves children from horrible situations!

Web-IQ

Web-IQ provides products and expertise in the area of Web Intelligence. Our customers are national and international companies, public services and law enforcement agencies. We help them use the wealth of information from the open internet, Dark web and social media to gain new insights into their business, solve crimes, help victims and improve their overall effectiveness and efficiency.

This means that on the one hand we build exciting products around web crawling, big data, search and machine learning. On the other hand, we also work closely with our customers to gain domain specific insights and collaboratively explore and develop data analyses.

Your role

In your role as software developer, you work on Web-IQ’s Open Source Intelligence products and services together with clever and passionate developers and analysts.

For example, you will be designing and realizing software in which billions of documents and relations have to be analyzed. You will be facing challenges in the areas of scalability, modelling of data structures, orchestrating batch and real-time processes and implementing analysis algorithms.

You will also be working on several other product innovations and challenges, among which our new developments in the field of online investigations and information security issues.

What we ask of you

 • HBO/WO education level;
 • Demonstrable development experience in Java;
 • Experience with independently designing and developing of components and services;
 • Knowledge of Unix/Linux;
 • You live in the Groningen area;
 • Preferably you speak both Dutch and English;
 • You get excited about nice code and reliable systems.

What we offer you

 • Working as an integral part of a motivated, creative and energetic team;
 • A good salary;
 • A nice working place in the Mediacentrale (and from home);
 • The opportunity and freedom to improve our services and products with your own ideas and insights;
 • The opportunity to learn about data processing, analysis and automated investigations;
 • Working for inspiring international customers and clients.

Our stack

Hadoop, Elasticsearch, Docker, Java, Javascript, Elm

Interested?

Contact us at jobs@web-iq.com